Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Lekarza Seniora im. dr Fritza

Statystyki

Licznik odwiedzin: 2 099

Dziś odwiedzin: 8. Teraz na naszej stronie: 7 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: poniedziałek, 13 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Dział Medyczny

Dom Lekarza Seniora udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców, a w szczególności związanych z:

  1. badaniem i poradą lekarską,
  2. leczeniem i pielęgnacją chorych,
  3. rehabilitacją leczniczą,
  4. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
  5. działalnością profilaktyczną.

Mieszkańcy Domu Lekarza Seniora okresowo lub stale wymagają korzystania z opieki medycznej. W zależności od stopnia zapotrzebowania na opiekę personelu medycznego są oni umieszczani na parterze bądź na poszczególnych piętrach budynku.

Pensjonariusze Domu Lekarza Seniora objęci są podstawową opieką zdrowotną przez lekarza z CSK MSW przy ul. Wołoskiej 137. Lekarz POZ ma również bezpośredni kontakt i możliwość konsultacji z lekarzami z poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych CSK MSW w sprawach dotyczących przebiegu choroby pensjonariuszy. Dodatkowo w Domu udzielają konsultacji: lekarz specjalista fizjoterapii i balneologii, kardiolog, psychiatra oraz psycholog. W godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy i święta opiekę nad pensjonariuszami sprawuje Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MSW. Na podstawie skierowania lekarza POZ szpital ten udziela także mieszkańcom Domu świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, porad lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz pomocy doraźnej.

W Domu Lekarza Seniora opiekę nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Pielęgniarki pracują całodobowo w systemie 12- godzinnym. Pensjonariuszom również udzielane są świadczenia z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii i rehabilitacji. W razie potrzeby zabiegi wykonywane są także w pokoju chorego

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Lekarza Seniora im. dr Fritza

Autor informacji/strony: Marcin Tarnowski
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 20 maja 2019r. godz.: 09:43

Statystyki wyświetleń: 42 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dls.biuletyn.net.pl/bip-strona-17-dzialmedyczny.html
Data wygenerowania wydruku: czwartek, 14 listopada 2019r. godz.: 05:57Trwa pobieranie treści strony BIP


http://dls.biuletyn.net.pl/bip-strona-17-dzialmedyczny.html