Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Lekarza Seniora im. dr Fritza

Statystyki

Licznik odwiedzin: 8 786

Dziś odwiedzin: 37. Teraz na naszej stronie: 1 osoba.

Data uruchomienia Biuletynu: poniedziałek, 13 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Możesz przełączyć tryb wyświetlania Biuletynu do wersji o wysokim współczynniku kontrastu.

Dokumenty do pobrania

  1. Podanie o przyjęcie,
  2. Wywiad lekarski:  załącznik1 (.doc)załącznik1 (.pdf),
  3. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakłądu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik2 (.docx)załącznik2 (.pdf),
  4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie:  załącznik3 (.doc)załącznik3 (.pdf),
  5. Skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik4 (.doc)załącznik4 (.pdf).
  6. Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów medycznych
  7. Dokumenty potwierdzające wieloletnią pracę w systemie ochrony zdrowia np. świadectwa pracy.
  8. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej świadczenia emerytalno-rentownego w zakresie miesięcznego dochodu. 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Lekarza Seniora im. dr Fritza

Autor informacji/strony: Marcin Tarnowski
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 20 maja 2019r. godz.: 09:54

Statystyki wyświetleń: 169 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dls.biuletyn.net.pl/bip-strona-25-dokumentydopobrania.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 5 sierpnia 2020r. godz.: 17:39Trwa pobieranie treści strony BIP


http://dls.biuletyn.net.pl/bip-strona-25-dokumentydopobrania.html